vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

a (částice)

výslovnost (IPA): aplumps/08c1fe12-4984-4935-9145-36bd949eed30.mp3
Czech: který (a podobná vztažná)
English: clause-level attributive marker
who
whose
whom
which
that
zdroj: ASG

vzorové věty a fráze