vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

tsun (modální sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ͡tsun
Czech: moci, umět, být schopný (něco dělat)
English: can
be able
zdroj: ASG (2009)

příklady afixů

ts·am·un PST minulý čas
ts·ìm·un PST nedávná minulost
ts·ìy·un FUT blízká budoucnost
ts·ay·un FUT budoucí čas
ts·ol·un PFV dokonavý vid
ts·er·un IPFV nedokonavý vid
ts·iv·un SJV konjunktiv
ts·ei·un LAUD pozitivní postoj mluvčího
ts·äng·un PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze