Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

Woordenlijst "sociologie"

  Na'vi Dutch
'awm[ʔawm]n.milsociol
kamp
'evan[ˈʔɛ.van]n.sociol
jongen (spreektaal)
'eve[ˈʔɛ.vɛ]n.sociol
meisje (spreektaal)
'eveng[ˈʔɛ.vɛŋ]n.sociol
kind
'evengan[ˈʔɛ.vɛŋ.an]n.sociol
jongen
'evenge[ˈʔɛ.vɛŋ.ɛ]n.sociol
meisje
'ewan[ˈʔɛ.wan]adj.sociolnfo
jong
'eylan[ˈʔɛj.lan]n.sociol
friend
ftxulì'u[ftʼu.ˈlɪ.ʔu]vin.(1,1)sociol
oreren
een speech geven
ftxulì'uyu[ftʼu.ˈlɪ.ʔu.ju]n.sociol
orator
(publieke) spreker
fyeyn[fjɛjn]adj.sociol
rijp
volwassen
fyeyntu[ˈfjɛjn.tu]n.sociol
volwassen persoon
karyu[ˈkaɾ.ju]n.sociol
leraar
kelku[ˈkɛl.ku]n.sociol
thuis
kewong[ˈkɛ.woŋ]adj.sociol
vreemd
leioae[lɛ.i.o.ˈa.ɛ]n.sociol
respect
leioae si[lɛ.i.o.ˈa.ɛ si]vin.sociol
respecteren (iemand)
leNa'vi[lɛ.ˈnaʔ.vi]adj.sociolling
te doen hebben met de Na'vi
het Volk
muntxa[mun.ˈtʼa]adj.sociol
getrouwd
een paar
muntxatan[mun.ˈtʼa.tan]n.famsociol
man
echtgenoot
muntxate[mun.ˈtʼa.tɛ]n.famsociol
vrouw
echtgenote
muntxatu[mun.ˈtʼa.tu]n.famsociol
ega
nawm[nawm]adj.perssociol
groots
nì'eveng[nɪ.ˈʔɛ.vɛŋ]adv.sociol
als een kind
onvolwassen
nìfyeyntu[nɪ.ˈfjɛjn.tu]adv.emotsociol
als een volwassene
volwassen
nìNa'vi[nɪ.ˈnaʔ.vi]adv.sociol
als de Na'vi
nìolo'[nɪ.o.ˈloʔ]adv.sociol
(samen) als leden van een clan
nìsoaia[nɪ.so.ˈa.i.a]adv.sociol
(samen) als leden van een familie
nìyll[nɪ.ˈjlˌ]adv.sociol
gezamenlijk
op gezamenlijke wijze
olo'[o.ˈloʔ]n.sociol
stam
clan
olo'eyktan[o.lo.ˈʔɛjk.tan]n.sociol
opperhoofd
pängkxoyu lekoren[pæŋ.ˈkʼo.ju lɛ.ko.ˈɾɛn]n.sociol
advocaat
reyfya[ˈɾɛj.fja]n.sociol
manier van leven
cultuur
säftxulì'u[sæ.ftʼu.ˈlɪ.ʔu]n.sociol
rede
speech
sätare[sæ.ˈta.ɾɛ]n.famsociol
verbinding
relatie
slan[slan]vtr.sociol
ondersteunen (iemand) (emotioneel, sociaal of persoonlijk)
soaia[so.ˈa.i.a]n.famsociol
familie (onregelmatige genitieve vorm soaiä)
tì'eylan[tɪ.ˈʔɛj.lan]n.sociol
vriendschap
tìftxulì'u[tɪ.ftʼu.ˈlɪ.ʔu]n.sociol
het speechen
het spreken in publiek
tìmuntxa[tɪ.mun.ˈtʼa]n.sociol
paren
huwelijk
tìslan[tɪ.ˈslan]n.sociol
(emotionele, sociale of persoonlijke) ondersteuning
tsahìk[ˈ͡tsa.hɪk]n.sociol
Tsahik
shamaanse matriarch
tsmukan[ˈ͡tsmu.kan]n.famsociol
broer
tsmuke[ˈ͡tsmu.kɛ]n.famsociol
zus
tsmuktu[ˈ͡tsmuk.tu]n.famsociol
broer
zus
tsray[͡tsɾaj]n.sociol
dorp
txintìn[ˈtʼin.tɪn]n.sociol
bezigheid
primaire rol in de gemeenschap
yawnetu[ˈjaw.nɛ.tu]n.sociol
geliefde
yawntu[ˈjawn.tu]n.sociol
geliefde
yll[jlˌ]adj.sociol
gezamenlijk
ylltxep[ˈjlˌ.tʼɛp]n.locsociol
gemeenschapsvuur
(plaats waar de Na\'vi samen eten)