szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

tok (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): tok
Polski: być w
zamować przestrzeń
English: be at
occupy a space
Grupy tematyczne: miejsca / opisy miejsc
źródło: ASG (2009)

przykłady przedrostków

t·am·ok PRZESZ przeszły prosty
t·ìm·ok PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
t·ìy·ok PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
t·ay·ok PRZYSZ przyszły
t·ol·ok PRZESZ przeszły dokonany
t·er·ok TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
t·iv·ok MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
t·ei·ok POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
t·äng·ok PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

przykładowe zdania i frazy example