szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

tìng tseng (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): tɪŋ ͡tsɛŋ
Polski: wycofać się
ustąpić
English: back down
give ground
źródło: forum.learnnavi.org (28 Feb 2010)

przykłady przedrostków

t·am·ìng tseng PRZESZ przeszły prosty
t·ìm·ìng tseng PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
t·ìy·ìng tseng PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
t·ay·ìng tseng PRZYSZ przyszły
t·ol·ìng tseng PRZESZ przeszły dokonany
t·er·ìng tseng TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
t·iv·ìng tseng MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
t·eiy·ìng tseng POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
t·äng·ìng tseng PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)