szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

tìng zekwä (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): tɪŋ ˈzɛk.wæ
Polski: dotknąć (celowo)
English: touch (intentionally)
źródło: 27 Nov 2012
naviteri.org

przykłady przedrostków

t·am·ìng zekwä PRZESZ przeszły prosty
t·ìm·ìng zekwä PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
t·ìy·ìng zekwä PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
t·ay·ìng zekwä PRZYSZ przyszły
t·ol·ìng zekwä PRZESZ przeszły dokonany
t·er·ìng zekwä TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
t·iv·ìng zekwä MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
t·eiy·ìng zekwä POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
t·äng·ìng zekwä PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

powiązane słowa

zìm czuć się
poczuć się
odczuć
wyczuć
zìmtswo zmysł dotyku
zir dotyk
czucie
tekstura
(prawdop. niepoprawne tłumaczenie - przyp. tłum.)
'ampi dotykać