szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

lam (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): lam
Polski: pojawić się
English: seem
appear
źródło: ASG

przykłady przedrostków

l·am·am PRZESZ przeszły prosty
l·ìm·am PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
l·ìy·am PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
l·ay·am PRZYSZ przyszły
l·ol·am PRZESZ przeszły dokonany
l·er·am TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
l·iv·am MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
l·ei·am POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
l·äng·am PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

przykładowe zdania i frazy example