szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

lawk (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): lawk plumps/ed2ff261-7a5d-4c88-8888-219b2496d6cf.mp3
Polski: mówić o...
rozprawiać o...
English: discourse on
talk about
say something concerning (person, situation, etc.)
źródło: Frommer (26. Sept 2010)
naviteri.org

przykłady przedrostków

l·am·awk PRZESZ przeszły prosty
l·ìm·awk PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
l·ìy·awk PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
l·ay·awk PRZYSZ przyszły
l·ol·awk PRZESZ przeszły dokonany
l·er·awk TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
l·iv·awk MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
l·ei·awk POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
l·äng·awk PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

przykładowe zdania i frazy example