szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

ley (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): lɛj
Polski: być wartościowym
być wartym czegoś
mieć trochę pozytywnej wartości
English: be of value
have some positive value
be worth something
źródło: naviteri.org (31 Mar 2014)

przykłady przedrostków

l·am·ey PRZESZ przeszły prosty
l·ìm·ey PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
l·ìy·ey PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
l·ay·ey PRZYSZ przyszły
l·ol·ey PRZESZ przeszły dokonany
l·er·ey TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
l·iv·ey MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
l·ei·ey POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
l·äng·ey PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)