szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

lu (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): lu
Polski: być
(używany z celownikiem (dative) do tworzenia czasownika "mieć")
English: be
(used with the dative to form the verb have)
źródło: ASG

przykłady przedrostków

l·am·u PRZESZ przeszły prosty
l·ìm·u PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
l·ìy·u PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
l·ay·u PRZYSZ przyszły
l·ol·u PRZESZ przeszły dokonany
l·er·u TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
l·iv·u MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
l·ei·u POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
l·äng·u PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

przykładowe zdania i frazy example