szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

lang (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): laŋ
Polski: zbadać
badać
eksplorować
English: investigate
explore
źródło: naviteri.org (30 Nov 2014)

przykłady przedrostków

l·am·ang PRZESZ przeszły prosty
l·ìm·ang PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
l·ìy·ang PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
l·ay·ang PRZYSZ przyszły
l·ol·ang PRZESZ przeszły dokonany
l·er·ang TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
l·iv·ang MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
l·ei·ang POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
l·äng·ang PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)