szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

Słowa zaczynające się na '

  Na'vi Polski
'a'aw[ˈʔa.ʔaw]przym.
kilka
parę
'akra[ˈʔak.ɾa]rzecz.envir
(żyzna) gleba
'aku[ˈʔa.ku]czasow. prz.cloth
usunąć
zabrać
zdjąć
'al[ʔal]czasow. prz.
marnować
zmarnować
tracić
stracić
'ali'ä[ʔa.ˈli.ʔæ]rzecz.cloth
kołnierz
'ampi[ˈʔam.pi]czasow. prz.
dotykać
'ampirikx[ˈam.pi.ɾikʼ]rzecz.flora
Dzban liściasty (roślina)
Pseudocenia simplex
'ana[ˈʔa.na]rzecz.floraenvir
wisząca winorośl
'anla[ˈʔan.la]czasow. prz.
tęsknić za
'ango[ˈʔa.ŋo]przym.mus
miękki (dźwięk)
'angtsìk[ˈʔaŋ.͡tsɪk]rzecz.fauna
Młotogłów Tytanoder
Rhinoquadruculus hammercephali
'are[ˈʔa.ɾɛ]rzecz.cloth
poncho
'aw[ʔaw]liczeb.
jeden
'awkx[ʔawkʼ]rzecz.envirgeogr
klif
urwisko
'awlie[ʔaw.ˈli.ɛ]przysł.temp
pewnego razu (w przeszłości)
'awlo[ˈʔaw.lo]przysł.
(jeden) raz
'awm[ʔawm]rzecz.milsociol
obóz
kemping
obozowisko
'awnìm[ˈʔaw.nɪm]czasow. prz.(1,1)
uniknąć
unikać
omijać
wystrzegać się
ustrzec się
'awpo[ˈʔaw.po]os.
pojedynczy (indywidualny)
'awsiteng[ʔaw.si.ˈtɛŋ]przysł.
razem
wspólnie
łącznie
'awstengyem[ʔaw.stɛŋ.ˈjɛm]czasow. prz.(3,3)
połączyć (dwie lub kilka rzeczy w jedno)
'awve[ˈʔaw.vɛ]liczeb.
pierwszy
'ä'[ʔæʔ]wykrz.
uuups!
'ä'o[ˈʔæ.ʔo]rzecz.flora
Dzban (roślina)
Plantapurpurea cordata
'änsyem[ʔæn.ˈsjɛm]przym.
kompleteny
'ärìp[ˈʔæ.ɾɪp]czasow. prz.

'e'al[ˈʔɛ.ʔal]przym.
najgorszy
'e'in[ʔɛ.ˈʔin]rzecz.gastrspec
strąk
gurda
'e'insey[ʔɛ.ˈʔin.sɛj]rzecz.gastrspec
gurda
czarka
bukłak
naczynie służące do picia
'efu[ˈʔɛ.fu]czasow. prz.
czuć
odczuwać
poczuć
'eko[ˈʔɛ.ko]czasow. prz.milhunt
atakować
napadać
najechać
lunąć (o pogodzie)
'ekong[ˈʔɛ.koŋ]rzecz.mus
podkład (rytmiczny)
beat
'ekxin[ʔɛ.ˈkʼin]przym.
napięty
szczelny
ciasny
'ekxinum[ʔɛ.ˈkʼi.num]rzecz.
szczelność
napięcie
naprężenie
rozluźnienie
luźność
poziom napięcia lub luzu
'ele'wll[ˈʔɛ.lɛʔ.wlˌ]rzecz.flora
Kolczasta łapa
'em[ʔɛm]czasow. prz.gastr
gotować
'emyu[ˈʔɛm.ju]rzecz.gastr
kucharz
kuchcik
'en[ʔɛn]rzecz.emot
przypuszczenie
świadome przypuszczenie
przeczucie
intuicja
'en si[ʔɛn si]czasow. nie.
przypuszczać
świadomie przypuszczać
'engeng[ˈʔɛŋ.ɛŋ]przym.
poziom
'eoio[ˈʔɛ.o.i.o]przym.
'etnaw[ˈʔɛt.naw]rzecz.body
ramię
'evan[ˈʔɛ.van]rzecz.sociol
chłopak (kolokwialnie)
'eve[ˈʔɛ.vɛ]rzecz.sociol
dziewczyna (kolokwialnie)
'eveng[ˈʔɛ.vɛŋ]rzecz.sociol
dziecko
'evengan[ˈʔɛ.vɛŋ.an]rzecz.sociol
chłopak
chłopiec
'evenge[ˈʔɛ.vɛŋ.ɛ]rzecz.sociol
dziewczyna
dziewczynka
'evi[ˈʔɛ.vi]rzecz.fam
dzieciak
dziecko (czule)
'ewan[ˈʔɛ.wan]przym.sociolnfo
młody
'ewll[ˈʔɛ.wlˌ]rzecz.floraenvir
roślina
'ewrang[ˈʔɛw.ɾaŋ]rzecz.spec
warsztat tkacki
'eylan[ˈʔɛj.lan]rzecz.sociol
przyjaciel
kumpel
kolega
'eylanay[ʔɛj.la.ˈnaj]rzecz.
znajomy (z potencjałem, aby stać się przyjacielem)
'eyng[ʔɛjŋ]czasow. nie.
odpowiadać
'eyt[ʔɛjt]rzecz.lw
(symbol) 8
(nie wartość osiem)
'i'a[ˈʔiʔ.a]czasow. nie.
kończyć
wyciągnąć wniosek
wnioskować
'ia[ˈʔi.a]czasow. nie.
zagubić się (duchowo)
'ipu[ˈʔi.pu]przym.emot
humorystyczny
dowcipny
zabawny
'it[ʔit]rzecz.
troszkę
mała ilość
'itan[ˈʔi.tan]rzecz.fam
syn
'ite[ˈʔi.tɛ]rzecz.fam
córka
'ì'awn[ʔɪ.ˈʔawn]czasow. nie.
pozostawać
zostać
trwać
'ìheyu[ʔɪ.ˈhɛ.ju]rzecz.
spirala
'ìn[ʔɪn]czasow. nie.
być zajętym
'ìnglìsì[ˈʔɪŋ.lɪ.sɪ]rzecz.ling
Angielski (język)
'ìp[ʔɪp]czasow. nie.
znikać
zanikać
przepadać
znikać z pola widzenia
'llngo[ˈʔlˌ.ŋo]rzecz.body
biodro
'o'[ˈʔoʔ]przym.emot
ekscytujący
emocjonujący
dosł. przynoszący ubaw
'ok[ʔok]rzecz.
pamięć
wspomnienie
'okrol[ʔok.ˈɾol]rzecz.myth
historia (starożytna)
'okvur[ʔok.ˈvuɾ]rzecz.myth
historia (obecna, niedawna)
'om[ʔom]przym.col
fioletowy
'ompin[ˈʔom.pin]rzecz.col
kolor fioletowy
'on[ʔon]rzecz.
kształt
forma
'ong[ʔoŋ]czasow. nie.
rozwijać się
kwitnąć
'ongokx[ˈʔo.ŋokʼ]czasow. nie.
urodzić się
zrodzić się z czegoś
'ongop[ˈʔo.ŋop]czasow. prz.(2,2)
projektować (dla większych aspektów projektu)
'ongopyu[ˈʔo.ŋop.ju]rzecz.
projektant
'opin[ˈʔo.pin]rzecz.col
kolor
barwa
'ora[ˈʔo.ɾa]rzecz.envirgeogr
jezioro
'oratsyìp[ˈʔo.ɾa.͡tsjɪp]rzecz.
staw
sadzawka
basen (wodny)
'otxang[ʔo.ˈtʼaŋ]rzecz.mus
instrument muzyczny (termin ogólny)
'rrko[ˈʔrˌ.ko]czasow. nie.
toczyć
zrolować
'rrpxom[ˈʔrˌ.pʼom]rzecz.weather
grzmot
'rrta[ˈʔrˌ.ta]rzecz.
(planeta) Ziemia
'u[ʔu]rzecz.
rzecz
obiekt
fakt
abstrakcja
'ul[ʔul]czasow. nie.
zwiększać
wzrastać
podnosić
(używany do stwierdzeń \'im więcej ... tym więcej ...\')
'umtsa[ˈʔum.͡tsa]rzecz.
medycyna
'uo[ˈʔu.o]nieokr.
coś
'upe[ˈʔu.pɛ]zaim. pyt.
co?
co (za rzecz)?
która (rzecz)?
(pytajnik dotyczący rzeczy - przyp. tłum.)
'upxare[ʔu.ˈpʼa.ɾɛ]rzecz.
wiadomość
'ur[ʔuɾ]rzecz.
widok
wygląd