szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

Słowa zaczynające się na '

  Na'vi Polski
plumps/1c178550-925f-4bab-84b0-800fcbb6a153.mp3 'a'aw[ˈʔa.ʔaw]przym.
kilka
parę
plumps/550e1d5d-a349-4b10-911e-cc730c9525cb.mp3 'akra[ˈʔak.ɾa]rzecz.envir
(żyzna) gleba
plumps/b8a2bfc4-a0a7-40ed-a057-dbc2cc598ab5.mp3 'aku[ˈʔa.ku]czasow. prz.cloth
usunąć
zabrać
zdjąć
plumps/79d16398-32e7-4ce8-85d5-b3f6c14cc8df.mp3 'al[ʔal]czasow. prz.
marnować
zmarnować
tracić
stracić
plumps/688704db-00b5-471a-bcc9-829726e06362.mp3 'ali'ä[ʔa.ˈli.ʔæ]rzecz.cloth
kołnierz
plumps/9352e774-35be-41da-afaa-d1abcc3784bc.mp3 'ampi[ˈʔam.pi]czasow. prz.
dotykać
plumps/c2642813-e05e-4b37-ba38-4b958c270138.mp3 'ampirikx[ˈam.pi.ɾikʼ]rzecz.flora
Dzban liściasty (roślina)
Pseudocenia simplex
plumps/7058e13d-9b5b-45e2-b862-d3946007adb6.mp3 'ana[ˈʔa.na]rzecz.envirflora
wisząca winorośl
plumps/0ef525ce-3414-410c-9157-09c740285df4.mp3 'anla[ˈʔan.la]czasow. prz.
tęsknić za
plumps/5c2a3de5-5474-4911-839b-e040fa0d594c.mp3 'ango[ˈʔa.ŋo]przym.mus
miękki (dźwięk)
plumps/21175e69-1920-41b8-8d20-85c8f486f745.mp3 'angtsìk[ˈʔaŋ.͡tsɪk]rzecz.fauna
Młotogłów Tytanoder
Rhinoquadruculus hammercephali
plumps/07e9cf59-5942-438f-b980-58a235a3fee3.mp3 'are[ˈʔa.ɾɛ]rzecz.cloth
poncho
plumps/abf2c749-0fa0-40e6-b695-6b73afb0701f.mp3 'aw[ʔaw]liczeb.
jeden
plumps/df5d9b88-904a-43ac-9169-273bd0ae7b25.mp3 'awkx[ʔawkʼ]rzecz.envirgeogr
klif
urwisko
plumps/ef822441-53e8-4f04-9b32-9d133f912ad6.mp3 'awlie[ʔaw.ˈli.ɛ]przysł.temp
pewnego razu (w przeszłości)
plumps/5ceda08f-3121-4d53-b745-6c1fa5086ff3.mp3 'awlo[ˈʔaw.lo]przysł.
(jeden) raz
plumps/235bd0cd-ad54-4dd2-bd17-1fbe598458e1.mp3 'awm[ʔawm]rzecz.milsociol
obóz
kemping
obozowisko
plumps/3d223ffa-b091-4f0f-b83c-a19de491a200.mp3 'awnìm[ˈʔaw.nɪm]czasow. prz.(1,1)
uniknąć
unikać
omijać
wystrzegać się
ustrzec się
plumps/7ec221cc-35a7-4dfd-a4e8-9795b3060c59.mp3 'awpo[ˈʔaw.po]os.
pojedynczy (indywidualny)
plumps/b9840ded-641b-4ca0-a665-59b1ca7bbbeb.mp3 'awsiteng[ʔaw.si.ˈtɛŋ]przysł.
razem
wspólnie
łącznie
plumps/73d688da-1e87-47f3-835e-80a4f18ab272.mp3 'awstengyem[ʔaw.stɛŋ.ˈjɛm]czasow. prz.(3,3)
połączyć (dwie lub kilka rzeczy w jedno)
plumps/4b90d30d-50b9-4c65-86b2-2bf250681a10.mp3 'awve[ˈʔaw.vɛ]liczeb.
pierwszy
plumps/59742bff-56be-4988-8d44-a041d4112c35.mp3 'ä'[ʔæʔ]wykrz.
uuups!
plumps/84efc570-6a2c-4cb1-9aa3-7a1899e4c327.mp3 'ä'o[ˈʔæ.ʔo]rzecz.flora
Dzban (roślina)
Plantapurpurea cordata
plumps/4bdb491a-88b4-48a0-bf6e-8dc0b58dc972.mp3 'änsyem[ʔæn.ˈsjɛm]przym.
kompleteny
plumps/ed359954-ea22-476a-9a62-d3c6512ac749.mp3 'ärìp[ˈʔæ.ɾɪp]czasow. prz.

plumps/e279affa-63b2-4fe3-93b2-b47daadcd349.mp3 'e'al[ˈʔɛ.ʔal]przym.
najgorszy
plumps/73e5bca5-ff9b-4747-9c9f-a5ae798f6298.mp3 'e'in[ʔɛ.ˈʔin]rzecz.gastrspec
strąk
gurda
plumps/00cf1d75-78e1-4e45-bd1c-7189a443db93.mp3 'e'insey[ʔɛ.ˈʔin.sɛj]rzecz.gastrspec
gurda
czarka
bukłak
naczynie służące do picia
plumps/9eed5766-f37d-4474-a70f-96fa5bdd37cd.mp3 'efu[ˈʔɛ.fu]czasow. prz.
czuć
odczuwać
poczuć
plumps/85c268ff-584d-4082-a7d5-0a9796e9af2d.mp3 'eko[ˈʔɛ.ko]czasow. prz.milhunt
atakować
napadać
najechać
lunąć (o pogodzie)
plumps/b64654de-5e6d-4980-b588-2083e02d321a.mp3 'ekong[ˈʔɛ.koŋ]rzecz.mus
podkład (rytmiczny)
beat
plumps/3f5f6a4a-ac51-481d-83f2-568e18ee6bfd.mp3 'ekxin[ʔɛ.ˈkʼin]przym.
napięty
szczelny
ciasny
plumps/b98ad77b-b64b-4f4b-a007-afdac7bc273b.mp3 'ekxinum[ʔɛ.ˈkʼi.num]rzecz.
szczelność
napięcie
naprężenie
rozluźnienie
luźność
poziom napięcia lub luzu
plumps/e0172b64-06fc-47f0-8907-f192f409c514.mp3 'ele'wll[ˈʔɛ.lɛʔ.wlˌ]rzecz.flora
Kolczasta łapa
plumps/d8d12f5f-f549-4741-bc9f-9a16cafc0df9.mp3 'em[ʔɛm]czasow. prz.gastr
gotować
plumps/04d14097-e617-453a-ab35-cd7a12a98fdd.mp3 'emyu[ˈʔɛm.ju]rzecz.gastr
kucharz
kuchcik
plumps/5caccb49-523b-4322-b298-2bdea54a23f0.mp3 'en[ʔɛn]rzecz.emot
przypuszczenie
świadome przypuszczenie
przeczucie
intuicja
plumps/78af33f1-cc63-4da2-8360-c09e14c7263a.mp3 'en si[ʔɛn si]czasow. nie.
przypuszczać
świadomie przypuszczać
plumps/7689c88f-d5a3-4e95-8770-6b09f9993574.mp3 'engeng[ˈʔɛŋ.ɛŋ]przym.
poziom
plumps/73264b9d-30a3-4e48-b5a7-95211e503b2d.mp3 'eoio[ˈʔɛ.o.i.o]przym.
plumps/1b76e5e1-7519-497d-a560-da19c2863cbe.mp3 'etnaw[ˈʔɛt.naw]rzecz.body
ramię
plumps/2fc45c28-44c2-4fec-a211-5762a8f4fe07.mp3 'evan[ˈʔɛ.van]rzecz.sociol
chłopak (kolokwialnie)
plumps/2e6fdce9-17d4-4123-bc81-9e8bb8058d7e.mp3 'eve[ˈʔɛ.vɛ]rzecz.sociol
dziewczyna (kolokwialnie)
plumps/ec222cb4-a30b-4253-99cb-4415f97157d6.mp3 'eveng[ˈʔɛ.vɛŋ]rzecz.sociol
dziecko
plumps/c186335c-709f-4bee-ade5-63053a5fe508.mp3 'evengan[ˈʔɛ.vɛŋ.an]rzecz.sociol
chłopak
chłopiec
plumps/f6fb3dfb-29d3-4e00-974d-cfc9d4ad7bdf.mp3 'evenge[ˈʔɛ.vɛŋ.ɛ]rzecz.sociol
dziewczyna
dziewczynka
plumps/3c1259fb-eb54-4168-b0f6-d7a6e11c1894.mp3 'evi[ˈʔɛ.vi]rzecz.fam
dzieciak
dziecko (czule)
plumps/78b0c699-f64d-4982-87df-55a13a4838ff.mp3 'ewan[ˈʔɛ.wan]przym.nfosociol
młody
plumps/532b7abf-19ba-456d-88a8-fa784449725c.mp3 'ewll[ˈʔɛ.wlˌ]rzecz.envirflora
roślina
plumps/b887b519-9d84-43ef-b14e-e736167b4b31.mp3 'ewrang[ˈʔɛw.ɾaŋ]rzecz.spec
warsztat tkacki
plumps/969cff8f-ff3b-466e-b043-c454e29087fa.mp3 'eylan[ˈʔɛj.lan]rzecz.sociol
przyjaciel
kumpel
kolega
plumps/83e3c3b1-3178-4a3b-9a7b-ce565fd4eb8b.mp3 'eylanay[ʔɛj.la.ˈnaj]rzecz.
znajomy (z potencjałem, aby stać się przyjacielem)
plumps/5f199657-6115-4be7-b760-b088a24ec6f1.mp3 'eyng[ʔɛjŋ]czasow.
odpowiadać
plumps/3790add2-f064-4efa-9732-a293c6cbcc7a.mp3 'eyt[ʔɛjt]rzecz.lw
(symbol) 8
(nie wartość osiem)
plumps/a1c95224-3577-4b4d-9de5-032b3f08be84.mp3 'i'a[ˈʔiʔ.a]czasow. nie.
kończyć
wyciągnąć wniosek
wnioskować
plumps/8b8f142e-74ce-49f4-9a1d-32b26aeda9c9.mp3 'ia[ˈʔi.a]czasow. nie.
zagubić się (duchowo)
plumps/2a1709b4-6de4-408e-a04f-6bc850a7c7ef.mp3 'ipu[ˈʔi.pu]przym.emot
humorystyczny
dowcipny
zabawny
plumps/6cbe8884-b90c-4089-a148-e2a3bfdfc693.mp3 'it[ʔit]rzecz.
troszkę
mała ilość
plumps/90e4b5d0-b6bf-4acb-8e51-d980147aa6a0.mp3 'itan[ˈʔi.tan]rzecz.fam
syn
plumps/a2b203e9-7aec-4f1e-954e-a5385dd0fb05.mp3 'ite[ˈʔi.tɛ]rzecz.fam
córka
plumps/4b9747a3-8a6b-454c-8cd0-5ae5d39b9c7f.mp3 'ì'awn[ʔɪ.ˈʔawn]czasow. nie.
pozostawać
zostać
trwać
plumps/3882dde7-fba5-43d0-b100-3576d02e7bdb.mp3 'ìheyu[ʔɪ.ˈhɛ.ju]rzecz.
spirala
plumps/c62fe93d-bd86-41b0-9cad-dd8e87edd2dc.mp3 'ìn[ʔɪn]czasow. nie.
być zajętym
plumps/4b2327ab-7ce6-45ee-a101-8a51e1e2285c.mp3 'ìnglìsì[ˈʔɪŋ.lɪ.sɪ]rzecz.ling
Angielski (język)
plumps/d458c429-50ab-4e29-a5dd-2f57f1f31b2e.mp3 'ìp[ʔɪp]czasow. nie.
znikać
zanikać
przepadać
znikać z pola widzenia
plumps/fce1a353-bed1-41e6-a3a2-cfd00fa2711b.mp3 'llngo[ˈʔlˌ.ŋo]rzecz.body
biodro
plumps/b8c532f9-83b8-463a-9f28-a899842d96ea.mp3 'o'[ˈʔoʔ]przym.emot
ekscytujący
emocjonujący
dosł. przynoszący ubaw
plumps/da120170-4794-45be-94dd-0c1ed0ada9e6.mp3 'ok[ʔok]rzecz.
pamięć
wspomnienie
plumps/671e991f-4339-43db-bb71-5e79f2006ce4.mp3 'okrol[ʔok.ˈɾol]rzecz.myth
historia (starożytna)
plumps/7016b824-4502-4f17-b0e4-49f1f8a16a73.mp3 'okvur[ʔok.ˈvuɾ]rzecz.myth
historia (obecna, niedawna)
plumps/6a0b86ee-a4cb-42a2-9424-5c94363d7335.mp3 'om[ʔom]przym.col
fioletowy
plumps/a10e8088-55ab-4da8-9edb-6112c0e63673.mp3 'ompin[ˈʔom.pin]rzecz.col
kolor fioletowy
plumps/4f9cf9dd-ec4d-4790-a7ea-b686fdd240c5.mp3 'on[ʔon]rzecz.
kształt
forma
plumps/54bd7721-226e-4d50-a4bf-3c94a808f897.mp3 'ong[ʔoŋ]czasow.
rozwijać się
kwitnąć
plumps/9e3e146d-e19f-4518-8284-05bca6e8a9e3.mp3 'ongokx[ˈʔo.ŋokʼ]czasow. nie.
urodzić się
zrodzić się z czegoś
plumps/26dd061a-2876-49a3-ad4d-c911f591ded3.mp3 'ongop[ˈʔo.ŋop]czasow. prz.(2,2)
projektować (dla większych aspektów projektu)
plumps/5073cf18-1ac6-4c0b-a271-ee5009b98185.mp3 'ongopyu[ˈʔo.ŋop.ju]rzecz.
projektant
plumps/a5c69e50-b0ae-42a2-a89a-2d6622135e98.mp3 'opin[ˈʔo.pin]rzecz.col
kolor
barwa
plumps/2112cd85-bd0d-455e-a112-2fdf2d335d08.mp3 'ora[ˈʔo.ɾa]rzecz.envirgeogr
jezioro
plumps/3b46baac-4d16-441c-b748-93e3d525f248.mp3 'oratsyìp[ˈʔo.ɾa.͡tsjɪp]rzecz.
staw
sadzawka
basen (wodny)
plumps/c06c9068-0900-4f94-a582-74abb4e9c116.mp3 'otxang[ʔo.ˈtʼaŋ]rzecz.mus
instrument muzyczny (termin ogólny)
plumps/9d6d5818-f913-439c-a3f6-4ef6e0a14037.mp3 'rrko[ˈʔrˌ.ko]czasow. nie.
toczyć
zrolować
plumps/36991def-798f-4723-9f2f-367434ed8946.mp3 'rrpxom[ˈʔrˌ.pʼom]rzecz.weather
grzmot
plumps/e5daebb4-55b1-4eba-a939-530fab972525.mp3 'rrta[ˈʔrˌ.ta]rzecz.
(planeta) Ziemia
plumps/7b9030a2-d867-45a0-aa66-c410d1e2f0f7.mp3 'u[ʔu]rzecz.
rzecz
obiekt
fakt
abstrakcja
plumps/8add6fc7-b1a0-43c7-8d0e-31401256a67c.mp3 'ul[ʔul]czasow. nie.
zwiększać
wzrastać
podnosić
(używany do stwierdzeń \'im więcej ... tym więcej ...\')
plumps/6e97cb55-46e5-4f33-9a2d-c551fd51d0f6.mp3 'umtsa[ˈʔum.͡tsa]rzecz.
medycyna
plumps/752be489-8097-4ce8-a371-bc2f6dce2919.mp3 'uo[ˈʔu.o]nieokr.
coś
plumps/7a38c7f4-8fbf-4170-bd68-97cf69c1c66e.mp3 'upe[ˈʔu.pɛ]zaim. pyt.
co?
co (za rzecz)?
która (rzecz)?
(pytajnik dotyczący rzeczy - przyp. tłum.)
plumps/fe7558ad-7149-4532-b063-bb44bac3f792.mp3 'upxare[ʔu.ˈpʼa.ɾɛ]rzecz.
wiadomość
plumps/734f8eb2-213d-4d67-bbec-77ece27dcf11.mp3 'ur[ʔuɾ]rzecz.
widok
wygląd