szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

'upe (zaimki pytające)

wymowa (IPA): ˈʔu.pɛplumps/7a38c7f4-8fbf-4170-bd68-97cf69c1c66e.mp3
Polski: co?
co (za rzecz)?
która (rzecz)?
(pytajnik dotyczący rzeczy - przyp. tłum.)
English: what?
what (thing)?
which (thing)?
źródło: ASG

powiązane słowa

pe co
sufiks dla rzeczowników
tupe kto?
która osoba?
kempe co?
co (akcja)?
jakie działanie?
lumpe dlaczego?
z jakiego powodu?
tsengpe gdzie
krrpe kiedy?
peu co? która rzecz?
pefya jak?
w jaki sposób?
pefnel jakiego rodzaju?
pehem co?
jakie działanie? (co powinniśmy zrobić - przyp. tłum.)
pehrr kiedy?
o której (godzinie)?
pelun dlaczego?
z jakiego powodu?
peseng gdzie?
w jakim miejscu?
pesu kto?
która osoba?
fnepe co?
jakiego rodzaju? jakiego typu?
fyape jak?
w jaki sposób?