szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

'al (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): ʔal
Polski: marnować
zmarnować
tracić
stracić
English: waste
źródło: naviteri.org (31 Jul 2014)

przykłady przedrostków

'·am·al PRZESZ przeszły prosty
'·ìm·al PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
'·ìy·al PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
'·ay·al PRZYSZ przyszły
'·ol·al PRZESZ przeszły dokonany
'·er·al TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
'·iv·al MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
'·ei·al POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
'·äng·al PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)