szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

'ongokx (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): ˈʔo.ŋokʼ
Polski: urodzić się
zrodzić się z czegoś
English: be born
źródło: naviteri.org (28 Sept 2010)

przykłady przedrostków

'·am·ongokx PRZESZ przeszły prosty
'·ìm·ongokx PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
'·ìy·ongokx PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
'·ay·ongokx PRZYSZ przyszły
'·ol·ongokx PRZESZ przeszły dokonany
'·er·ongokx TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
'·iv·ongokx MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
'ong·ei·okx POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
'ong·äng·okx PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

przykładowe zdania i frazy example