szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

'aku (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): ˈʔa.ku
Polski: usunąć
zabrać
zdjąć
English: remove
take away
take off
Grupy tematyczne: ubrania
źródło: naviteri.org (03 Aug 2011)

przykłady przedrostków

'·am·aku PRZESZ przeszły prosty
'·ìm·aku PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
'·ìy·aku PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
'·ay·aku PRZYSZ przyszły
'·ol·aku PRZESZ przeszły dokonany
'·er·aku TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
'·iv·aku MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
'ak·ei·u POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
'ak·äng·u PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)