szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

'ìp (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): ʔɪp
Polski: znikać
zanikać
przepadać
znikać z pola widzenia
English: disappear
vanish
recede from view
źródło: naviteri.org (28 Mar 2012)

przykłady przedrostków

'·am·ìp PRZESZ przeszły prosty
'·ìm·ìp PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
'·ìy·ìp PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
'·ay·ìp PRZYSZ przyszły
'·ol·ìp PRZESZ przeszły dokonany
'·er·ìp TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
'·iv·ìp MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
'·eiy·ìp POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
'·äng·ìp PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)