szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

'ì'awn (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): ʔɪ.ˈʔawn
Polski: pozostawać
zostać
trwać
English: remain
stay
źródło: ASG

przykłady przedrostków

'·am·ì'awn PRZESZ przeszły prosty
'·ìm·ì'awn PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
'·ìy·ì'awn PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
'·ay·ì'awn PRZYSZ przyszły
'·ol·ì'awn PRZESZ przeszły dokonany
'·er·ì'awn TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
'·iv·ì'awn MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
'ì'·ei·awn POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
'ì'·äng·awn PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

przykładowe zdania i frazy example