szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

'i'a (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): ˈʔiʔ.a
Polski: kończyć
wyciągnąć wniosek
wnioskować
English: end
conclude
źródło: forum.learnnavi.org (06 Apr 2010)

przykłady przedrostków

'·am·i'a PRZESZ przeszły prosty
'·ìm·i'a PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
'·ìy·i'a PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
'·ay·i'a PRZYSZ przyszły
'·ol·i'a PRZESZ przeszły dokonany
'·er·i'a TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
'·iv·i'a MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
'i'·ei·a POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
'i'·äng·a PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)