szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

'ongop (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): ˈʔo.ŋop
Polski: projektować (dla większych aspektów projektu)
English: design (for the larger aspects of design)
źródło: naviteri.org (31 Jul 2014)

przykłady przedrostków

'ong·am·op PRZESZ przeszły prosty
'ong·ìm·op PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
'ong·ìy·op PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
'ong·ay·op PRZYSZ przyszły
'ong·ol·op PRZESZ przeszły dokonany
'ong·er·op TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
'ong·iv·op MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
'ong·ei·op POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
'ong·äng·op PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)