szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

'ampi (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): ˈʔam.pi
Polski: dotykać
English: touch
źródło: ASG; naviteri.org (27 Nov 2012)

przykłady przedrostków

'·am·ampi PRZESZ przeszły prosty
'·ìm·ampi PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
'·ìy·ampi PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
'·ay·ampi PRZYSZ przyszły
'·ol·ampi PRZESZ przeszły dokonany
'·er·ampi TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
'·iv·ampi MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
'amp·eiy·i POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
'amp·äng·i PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

powiązane słowa

tìng zekwä dotknąć (celowo)
zìm czuć się
poczuć się
odczuć
wyczuć
zìmtswo zmysł dotyku
zir dotyk
czucie
tekstura
(prawdop. niepoprawne tłumaczenie - przyp. tłum.)