vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

txanro'a (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): tʼan.ˈɾo.ʔa
Czech: být slavný/proslulý
English: be famous
zdroj: Frommer (28. Mrz 2012)
naviteri.org

příklady afixů

txanr·am·o'a PST minulý čas
txanr·ìm·o'a PST nedávná minulost
txanr·ìy·o'a FUT blízká budoucnost
txanr·ay·o'a FUT budoucí čas
txanr·ol·o'a PFV dokonavý vid
txanr·er·o'a IPFV nedokonavý vid
txanr·iv·o'a SJV konjunktiv
txanro'·ei·a LAUD pozitivní postoj mluvčího
txanro'·äng·a PEJ negativní postoj mluvčího