Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

Woordenlijst "plaatsen/plaatsbeschrijvingen"

  Na'vi Dutch
alìm[a.ˈlɪm]adv.loc
ver weg
op een afstand
asim[a.ˈsim]adv.loc
nabij
äo[ˈæ.o]adp.loc
onder
eo[ˈɛ.o]adp.loc
voor (plaats)
few[fɛw]adp.loc
tegenover
mikkend op de overkant van
fewtusok[ˈfɛw.tu.sok]adj.loc
tegenover
aan de overkant
fìtsenge[fɪ.ˈ͡tsɛ.ŋɛ]adv.loc
hier
deze plaats
fkip[fkip]adp.loc
boven tussen
fratseng[ˈfɾa.͡tsɛŋ]adv.loc
overal
ftu[ftu]adp.loc
vanuit
io[ˈi.o]adp.loc
boven
ìlä+[ɪ.læ]adp.loc
via
volgens
ka[ka]adp.loc
dwars door
volledig bedekkend
kawtseng[ˈkaw.͡tsɛŋ]adv.loc
nergens
käsatseng[kæ.ˈsa.͡tsɛŋ]adv.loc
daar buiten
kip[kip]adp.loc
tussen
kxamlä[ˈkʼam.læ]adp.loc
door (via het midden van)
lìm[lɪm]vin.loc
ver weg zijn
lok[lok]vtr.loc
naderen
arriveren (plaats)
mì+[mɪ]adp.loc
in
op
mìkam[mɪ.ˈkam]adp.loc
tussen
mìso[mɪ.ˈso]adv.loc
weg
verdwenen (positie)
mo[mo]n.loc
ruimte
holte
begrensd open gebied
ne[nɛ]adp.loc
naar
in de richting van
ne'ìm[nɛ.ˈʔɪm]adv.loc
terug (richting)
nefä[nɛ.ˈfæ]adv.loc
omhoog (richting)
nekll[nɛ.ˈklˌ]adv.loc
omlaag (richting)
nemfa[ˈnɛm.fa]adp.loc
in
binnen
neto[nɛ.ˈto]adv.loc
weg (richting)
nuä+[ˈnu.æ]adp.loc
voorbij
pxaw[pʼaw]adp.loc
rondom
ro+[ɾo]adp.loc
op (plaats bepalend)
rofa[ˈɾo.fa]adp.loc
naast
sìn[sɪn]adp.loc
op
snomo[ˈsno.mo]n.loc
eigen ruimte (waar iemand zich terug kan trekken)
ook: kamer
spono[ˈspo.no]n.locgeogr
eiland
ta[ta]adp.loctemp
van (locatief)
van (tijdsbepaling i.c.m. andere tijdwoorden)
ta'em[ta.ˈʔɛm]adv.loc
van boven
tafkip[ta.ˈfkip]adp.loc
van boven
takip[ta.ˈkip]adp.loc
van tussen
tok[tok]vtr.loc
zijn (plaats)
tsong[͡tsoŋ]n.locgeogr
vallei
uo[ˈu.o]adp.loc
achter
vay[vaj]adp.loctemp
omhoog naar
ylltxep[ˈjlˌ.tʼɛp]n.locsociol
gemeenschapsvuur
(plaats waar de Na\'vi samen eten)