szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

ye (przymiotnik)

wymowa (IPA): plumps/65761584-7fd8-4f7a-bd24-cf20861ea584.mp3
Polski: nasycony
pełen
English: satisfied
content
satiated
full
Grupy tematyczne: emocje
źródło: Frommer (05.04.2011)
naviteri.org