szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

yo' (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): joʔ
Polski: być perfekcyjnym
bez skazy
English: be perfect
flawless
źródło: Frommer (09. Januar 2012)
naviteri.org

przykłady przedrostków

y·am·o' PRZESZ przeszły prosty
y·ìm·o' PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
y·ìy·o' PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
y·ay·o' PRZYSZ przyszły
y·ol·o' PRZESZ przeszły dokonany
y·er·o' TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
y·iv·o' MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
y·ei·o' POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
y·äng·o' PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)