szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

yem (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): jɛm
Polski: położyć
postawić
umieszczać
English: put
place
źródło: Taronyu's Dictionary 9.53 < Frommer

przykłady przedrostków

y·am·em PRZESZ przeszły prosty
y·ìm·em PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
y·ìy·em PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
y·ay·em PRZYSZ przyszły
y·ol·em PRZESZ przeszły dokonany
y·er·em TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
y·iv·em MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
y·ei·em POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
y·äng·em PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)