szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

yäkx (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): jækʼ
Polski: nie zauważać
nie zauważyć
ignorować
zignorować
lekceważyć
English: not notice
ignore
snub
źródło: naviteri.org (31 Mar 2015)

przykłady przedrostków

y·am·äkx PRZESZ przeszły prosty
y·ìm·äkx PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
y·ìy·äkx PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
y·ay·äkx PRZYSZ przyszły
y·ol·äkx PRZESZ przeszły dokonany
y·er·äkx TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
y·iv·äkx MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
y·ei·äkx POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
y·äng·äkx PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)