szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

yän (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): jæn
Polski: przymocować
zamocować
przywiązać
przyczepić
English: fasten
tie down
źródło: Taronyu's Dictionary 9.53 < Frommer

przykłady przedrostków

y·am·än PRZESZ przeszły prosty
y·ìm·än PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
y·ìy·än PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
y·ay·än PRZYSZ przyszły
y·ol·än PRZESZ przeszły dokonany
y·er·än TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
y·iv·än MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
y·ei·än POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
y·äng·än PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)