szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

yune (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): ˈju.nɛ
Polski: słuchać
przysłuchiwać się
English: listen to
źródło: 27 Nov 2012
naviteri.org

przykłady przedrostków

y·am·une PRZESZ przeszły prosty
y·ìm·une PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
y·ìy·une PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
y·ay·une PRZYSZ przyszły
y·ol·une PRZESZ przeszły dokonany
y·er·une TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
y·iv·une MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
yun·ei·e POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
yun·äng·e PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

powiązane słowa

stawm słyszeć
wysłuchać
stawmtswo słuch
zmysł słuchu
pam dźwięk
odgłos
hałas
rumor
tìng mikyun słuchać
(dosł. "dawać ucho" - przyp. tłum.)