szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

yawo (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): ja.ˈwo
Polski: zdejmować
uruchomić
(ang. "take off", "launch" - przyp. tłum.)
English: take off
launch
źródło: Frommer (09. Januar 2012)
naviteri.org

przykłady przedrostków

yaw·am·o PRZESZ przeszły prosty
yaw·ìm·o PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
yaw·ìy·o PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
yaw·ay·o PRZYSZ przyszły
yaw·ol·o PRZESZ przeszły dokonany
yaw·er·o TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
yaw·iv·o MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
yaw·ei·o POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
yaw·äng·o PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)