vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

emza'u (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): ɛm.ˈza.ʔu
Czech: projít (zkouškou), uspět (u zkoušky), překonat (překážku)
odv. za’u - přijít
English: pass (a test)
overcome
zdroj: ASG

příklady afixů

emz·am·a'u PST minulý čas
emz·ìm·a'u PST nedávná minulost
emz·ìy·a'u FUT blízká budoucnost
emz·ay·a'u FUT budoucí čas
emz·ol·a'u PFV dokonavý vid
emz·er·a'u IPFV nedokonavý vid
emz·iv·a'u SJV konjunktiv
emza'·ei·u LAUD pozitivní postoj mluvčího
emza'·äng·u PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze