vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

emrey (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ɛm.ˈɾɛj
Czech: přežít (nějakou nebezpečnou událost)
infixy emr‹1›‹2›‹3›ey, odv. rey - žít
English: survive
zdroj: Frommer (25.05.2011)
naviteri.org

příklady afixů

emr·am·ey PST minulý čas
emr·ìm·ey PST nedávná minulost
emr·ìy·ey FUT blízká budoucnost
emr·ay·ey FUT budoucí čas
emr·ol·ey PFV dokonavý vid
emr·er·ey IPFV nedokonavý vid
emr·iv·ey SJV konjunktiv
emr·ei·ey LAUD pozitivní postoj mluvčího
emr·äng·ey PEJ negativní postoj mluvčího