vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

eykyu (podst.jméno)

výslovnost (IPA): ˈɛjk.ju
Czech: vedoucí, velitel (pro malé skupiny, s dočasným a/nebo nižším významem než eyktan)
English: leader
(temporary leader of a small group like a hunting party)
Skupiny témat: bitva / válka zbraně / lov
zdroj: Frommer (19 Jun 2012)
naviteri.org

příklady afixů

me·ykyu DU dvojné číslo
pxe·ykyu TRI trojné číslo
ay·eykyu PL množné číslo
fì·eykyu DEM toto {podst. jméno}
fay·eykyu DEM PL tyto {podst. jméno} (množ.číslo)
tsa·eykyu DEM tamto {podst.jméno} (jedn. číslo)
tsay·eykyu DEM PL tamty {podst.jméno} (množ. číslo)

příbuzná slova

eyktan vůdce, velitel (skupin v rámci klanu)
olo'eyktan náčelník, dosl. vůdce klanu (slož.sl. z olo’ - klan a eyktan - vůdce)