vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

ewku (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): ˈɛw.kuplumps/a565fbba-8523-4e34-afb7-6c7b14776411.mp3
Czech: otestovat, vyzkoušet, ochutnat (podobně jako may’, ale neúmyslně)
English: taste
zdroj: 27 Nov 2012
naviteri.org

příklady afixů

·am·ewku PST minulý čas
·ìm·ewku PST nedávná minulost
·ìy·ewku FUT blízká budoucnost
·ay·ewku FUT budoucí čas
·ol·ewku PFV dokonavý vid
·er·ewku IPFV nedokonavý vid
·iv·ewku SJV konjunktiv
ewk·ei·u LAUD pozitivní postoj mluvčího
ewk·äng·u PEJ negativní postoj mluvčího

příbuzná slova

ewktswo chuť (dosl. schopnost ochutnat)
may' otestovat, vyzkoušet, ochutnat (ve smyslu "zhodnotit dojmy z něčeho", na rozdíl od fmi - "pokusit se o něco")
sur chuť, příchuť
tìng ftxì ochutnat (dosl. dát jazyk)