vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

aho (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): a.ˈho
Czech: modlit se (ke komu - 3. pád, dativ)
English: pray
Skupiny témat: náboženství
zdroj: naviteri.org (31 Mar 2018)

příklady afixů

·am·aho PST minulý čas
·ìm·aho PST nedávná minulost
·ìy·aho FUT blízká budoucnost
·ay·aho FUT budoucí čas
·ol·aho PFV dokonavý vid
·er·aho IPFV nedokonavý vid
·iv·aho SJV konjunktiv
ah·ei·o LAUD pozitivní postoj mluvčího
ah·äng·o PEJ negativní postoj mluvčího