vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

afpawng si (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): a.ˈfpawŋ si
Czech: truchlit, hořekovat, rmoutit se
English: grieve
Skupiny témat: emoce
zdroj: naviteri.org (31 Mar 2018)

příklady afixů

afpawng s·am·i PST minulý čas
afpawng s·ìm·i PST nedávná minulost
afpawng s·ìy·i FUT blízká budoucnost
afpawng s·ay·i FUT budoucí čas
afpawng s·ol·i PFV dokonavý vid
afpawng s·er·i IPFV nedokonavý vid
afpawng s·iv·i SJV konjunktiv
afpawng s·eiy·i LAUD pozitivní postoj mluvčího
afpawng s·äng·i PEJ negativní postoj mluvčího