căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

Lista de cuvinte "Timp / Descrieri de Timp"

  Na'vi Romania
'awlie[ʔaw.ˈli.ɛ]adv.temp
odată
fìrewon[fɪ.ˈɾɛ.won]n.temp
această dimineață
fìtrr[fɪ.ˈtrˌ]adv.temp
azi
fìtxon[fɪ.ˈtʼon]adv.temp
deseară
astă seară
frakrr[ˈfɾa.krˌ]adv.temp
mereu
oricând
fratrr[fɾa.ˈtrˌ]adv.temp
zilnic
fiecare zi
fratxon[fɾa.ˈtʼon]adv.temp
fiecare noapte
ftawnemkrr[ftaw.ˈnɛm.krˌ]n.temp
trecut
ha'ngir[haʔ.ˈŋiɾ]n.temp
după amiază
ha'ngiram[haʔ.ŋi.ˈɾam]adv.temp
mâine după-amiază
ha'ngiram[haʔ.ŋi.ˈɾam]n.temp
mâine după-amiază (demâine după-amiază)
ha'ngiray[haʔ.ŋi.ˈɾaj]adv.temp
ieri dupa-amiaza
ha'ngiray[haʔ.ŋi.ˈɾaj]n.temp
ieri dupa-amiaza (de ieri dupa-amiaza)
hamalo[ha.ˈma.lo]adv.temp
ultima dată
hawngkrr[ˈhawŋ.krˌ]adv.temp
târziu
hayalo[ha.ˈja.lo]adv.temp
data viitoare
hìkrr[ˈhɪ.krˌ]n.temp
secundă
timp foarte scurt
kam[kam]adp.temp
în urmă
kawkrr[ˈkaw.krˌ]adv.temp
niciodată
nicicând
kay[kaj]adp.temp
de acum (eveniment viitor)
kaym[kajm]n.temp
seară
amiaza târziu
kaymam[kaj.ˈmam]adv.temp
ieri seară
kaymam[kaj.ˈmam]n.temp
ieri seară (de ieri seară)
kaymay[kaj.ˈmaj]n.temp
mâine seară
kaymay[kaj.ˈmaj]adv.temp
mâine seară (de mâine seară)
ke ... nulkrr[kɛ … nul.ˈkrˌ]oth.temp
nu orice mai mult
kintrr[ˈkin.trˌ]n.temp
săptămână
kintrram[kin.trˌ.ˈam]n.temp
săptămâna trecută
kintrray[kin.trˌ.ˈaj]n.temp
saptamana viitoare
krr[krˌ]n.temp
timp
krra[ˈkrˌ.a]conj.temp
când
în momentul în care
krrka[ˈkrˌ.ka]adp.temp
în timpul
krrnekx[krˌ.ˈnɛkʼ]vin.(2,2)temp
ia timp
consuma timp
krro krro[ˈkrˌ.o ˈkrˌ.o]adv.temp
din când în când
kxamtrr[ˈkʼam.trˌ]n.temp
amiază
kxamtrrmaw[ˈkʼam.trˌ.maw]n.temp
timp imediat după amiază
amiaza devreme
kxamtxomaw[ˈkʼam.tʼo.maw]n.temp
după miezul nopții
kxamtxon[ˈkʼam.tʼon]n.temp
miezul nopții
lehawngkrr[lɛ.ˈhawŋ.krˌ]adj.temp
târziu
letrr[lɛ.ˈtrˌ]adj.temp
zilnic
letrrtrr[lɛ.ˈtrˌ.trˌ]adj.temp
obișnuit
ordinar
normal
leye'krr[lɛ.ˈjɛʔ.krˌ]adj.temp
devreme
lisre+[ˈli.sɾɛ]adp.temp
nu mai târziu de
maw[maw]adp.temp
mai târziu
mawkrr[ˈmaw.krˌ]adv.temp
după aceea
mawkrra[maw.ˈkrˌ.a]conj.temp
după ce
după
mesrram[mɛ.srˌ.ˈam]adv.temp
alaltăieri
mesrray[mɛ.srˌ.ˈaj]adv.temp
poimâine
mrrtrr[ˈmrˌ.trˌ]n.temp
săptămâna de cinci zile
muntrr[ˈmun.trˌ]n.temp
sfârşit de săptămână
muntrram[mun.trˌ.ˈam]n.temp
sfârşit de săptămână trecut
muntrray[mun.trˌ.ˈaj]n.temp
sfârşit de săptămână viitor
nìfkrr[nɪ.ˈfkrˌ]adv.temp
în ultimul timp
curent
nìfrakrr[nɪ.ˈfɾa.krˌ]adv.temp
întotdeauna
mereu
nìkmar[nɪk.ˈmaɾ]adv.temp
la momentul potrivit
nìmun[nɪ.ˈmun]adv.temp
iar
încă-o dată
nìsngä'i[nɪ.ˈsŋæ.ʔi]adv.temp
original
nìtrrtrr[nɪ.ˈtrˌ.trˌ]adv.temp
regulat
în fiecare zi
nìtut[nɪ.ˈtut]adv.temp
continuu
mereu
totdeauna
nìyol[nɪ.ˈjol]adv.temp
scurt (de timp)
nulkrr[nul.ˈkrˌ]adv.temp
mai mult (timp)
pxesrram[pʼɛ.srˌ.ˈam]adv.temp
trei zile în urmă
pxesrray[pʼɛ.srˌ.ˈaj]adv.temp
trei zile în viitor
pximaw[pʼi.ˈmaw]adp.temp
imediat după
pxiset[pʼi.ˈsɛt]adv.temp
imediat
pxisre+[pʼi.ˈsɾɛ]adp.temp
chiar înainte
pxiswawam[pʼi.swaw.ˈam]adv.temp
chiar acum
pxiswaway[pʼi.swaw.ˈaj]adv.temp
imediat
într-o secundă
acest moment
pxiye'rìn[pʼi.ˈjɛʔ.ɾɪn]adv.temp
imediat (nu imediat ca pxiswaway)
pxìm[pʼɪm]adv.temp
deseori
rewon[ˈɾɛ.won]n.temp
dimineață
rewonam[ɾɛ.wo.ˈnam]adv.temp
ieri dimineață
rewonam[ɾɛ.wo.ˈnam]n.temp
ziua de ieri dimineață
rewonay[ɾɛ.wo.ˈnaj]adv.temp
mâine
rewonay[ɾɛ.wo.ˈnaj]n.temp
ziua de mâine
sekrr[ˈsɛ.krˌ]n.temp
prezent
set[sɛt]adv.temp
acuma
sre+[sɾɛ]adp.temp
înainte de (data)
srekamtrr[sɾɛ.ˈkam.trˌ]n.temp
timp înainte de prânz
srekamtxon[sɾɛ.ˈkam.tʼon]n.temp
înainte de miezul nopții
srekrr[sɾɛ.ˈkrˌ]adv.temp
deja
sresrr'ong[sɾɛ.srˌ.ˈʔoŋ]n.temp
înainte de ivirea zorilor
sreton'ong[sɾɛ.ton.ˈʔoŋ]n.temp
seară înainte de apusul soarelui
ta[ta]adp.loctemp
de la (locativ)
de la (temporal cu cuvinte de timp)
tì'i'a[tɪ.ˈʔiʔ.a]n.temp
sfârșit
concluzie
trr[trˌ]n.temp
zi
trr'awve[trˌ.ˈʔaw.vɛ]n.temp
duminică
trr'ong[trˌ.ˈʔoŋ]n.temp
răsărit
trr'ongmaw[trˌ.ˈʔoŋ.maw]n.temp
timp după răsărit
trram[trˌ.ˈam]adv.temp
ieri
trram[trˌ.ˈam]n.temp
ziua de ieri
trray[trˌ.ˈaj]adv.temp
mâine
trray[trˌ.ˈaj]n.temp
ziua de mâine
trrkive[trˌ.ˈki.vɛ]n.temp
sâmbătă
trrmrrve[trˌ.ˈmrˌ.vɛ]n.temp
joi
trrmuve[trˌ.ˈmu.vɛ]n.temp
luni
trrpeve[trˌ.ˈpɛ.vɛ]inter.temp
care zi?
trrpuve[trˌ.ˈpu.vɛ]n.temp
vineri
trrpxeyve[trˌ.ˈpʼɛj.vɛ]n.temp
marți
trrtsìve[trˌ.ˈ͡tsɪ.vɛ]n.temp
miercuri
trrtxon[trˌ.ˈtʼon]n.temp
ciclu de zi și noapte de Pandora
tsakrr[͡tsa.ˈkrˌ]adv.temp
atunci
în acel moment
apoi
(de asemenea
ca urmare a unei clauze condiționale cu txo)
tsakrrvay[͡tsa.ˈkrˌ.vaj]adv.temp
până atunci
tsìk[͡tsɪk]adv.temp
deodată
txankrr[tʼan.ˈkrˌ]adv.temp
pentru o lungă perioadă de timp
txon[tʼon]n.temp
noapte
txon'ong[tʼon.ˈʔoŋ]n.temp
căderea nopții
txon'ongmaw[tʼon.ˈʔoŋ.maw]n.temp
seara
înainte de apusul soarelui
txonam[tʼo.ˈnam]n.temp
noaptea trecută
aseară
txonam[tʼo.ˈnam]adv.temp
aseară
txonay[tʼo.ˈnaj]n.temp
mâine seară
mâine noaptea
txonay[tʼo.ˈnaj]adv.temp
mâine seară
txonkrr[ˈtʼon.krˌ]adv.temp
timp de noapte
vay[vaj]adp.loctemp
până la
vospxì[vo.ˈspʼɪ]n.temp
lună
vospxìam[vo.spʼɪ.ˈam]n.temp
luna trecută
ultima lună
vospxìay[vo.spʼɪ.ˈaj]n.temp
luna viitoare
ye'krr[ˈjɛʔ.krˌ]adv.temp
devreme
repede
ye'rìn[ˈjɛʔ.ɾɪn]adv.temp
curând
îndată
yol[jol]adj.temp
scurt (de timp)
zìsìkrr[ˈzɪ.sɪ.krˌ]n.temp
sezon
zìsìt[ˈzɪ.sɪt]n.temp
ani
zìsìtay[zɪ.sɪ.ˈtaj]adv.temp
an viitor
zusawkrr[zu.ˈsaw.krˌ]n.temp
viitor