szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

pllhrr (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): plˌ.ˈhrˌ
Polski: ostrzec
uprzedzić
alarmować
English: warn
źródło: naviteri.org (02 Jan 2017)

przykłady przedrostków

p·am·llhrr PRZESZ przeszły prosty
p·ìm·llhrr PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
p·ìy·llhrr PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
p·ay·llhrr PRZYSZ przyszły
p·ol·hrr PRZESZ przeszły dokonany
p·er·llhrr TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
p·iv·llhrr MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
p·ei·llhrr POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
p·äng·llhrr PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)