szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

piak si (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): pi.ˈak si
Polski: otwierać
rozewrzeć
English: open
źródło: forum.learnnavi.org (28 Jan 2010); forum.learnnavi.org (17 Jan 2012)

przykłady przedrostków

piak s·am·i PRZESZ przeszły prosty
piak s·ìm·i PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
piak s·ìy·i PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
piak s·ay·i PRZYSZ przyszły
piak s·ol·i PRZESZ przeszły dokonany
piak s·er·i TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
piak s·iv·i MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
piak s·eiy·i POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
piak s·äng·i PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)