szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

pähem (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): ˈpæ.hɛm
Polski: co?
jakie działanie? (co powinniśmy zrobić - przyp. tłum.)
English: arrive
źródło: ASG (2009)

przykłady przedrostków

p·am·ähem PRZESZ przeszły prosty
p·ìm·ähem PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
p·ìy·ähem PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
p·ay·ähem PRZYSZ przyszły
p·ol·ähem PRZESZ przeszły dokonany
p·er·ähem TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
p·iv·ähem MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
päh·ei·em POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
päh·äng·em PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

przykładowe zdania i frazy example