szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

pe (suffix)

wymowa (IPA): plumps/e0f3fe60-dd41-4d5f-a8f5-3e6791e7c5b4.mp3
Polski: co
sufiks dla rzeczowników
English: which
suffix for nouns
źródło: Frommer

powiązane słowa

tupe kto?
która osoba?
kempe co?
co (akcja)?
jakie działanie?
lumpe dlaczego?
z jakiego powodu?
tsengpe gdzie
krrpe kiedy?
peu co? która rzecz?
pefya jak?
w jaki sposób?
pefnel jakiego rodzaju?
pehem co?
jakie działanie? (co powinniśmy zrobić - przyp. tłum.)
pehrr kiedy?
o której (godzinie)?
pelun dlaczego?
z jakiego powodu?
peseng gdzie?
w jakim miejscu?
pesu kto?
która osoba?
fnepe co?
jakiego rodzaju? jakiego typu?
'upe co?
co (za rzecz)?
która (rzecz)?
(pytajnik dotyczący rzeczy - przyp. tłum.)
fyape jak?
w jaki sposób?