keresett szó:

csak pontos egyezés
miben:

a (partikula)

kiejtés (IPA): aplumps/08c1fe12-4984-4935-9145-36bd949eed30.mp3
Magyar: határozói mellékmondat kötőszava; aki, amely, amelyik, akié
English: clause-level attributive marker
who
whose
whom
which
that
forrás: ASG