vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

pxor (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): pʼoɾ
Czech: vybuchnout
English: explode
zdroj: Taronyu's Dictionary 9.53 < Frommer

příklady afixů

px·am·or PST minulý čas
px·ìm·or PST nedávná minulost
px·ìy·or FUT blízká budoucnost
px·ay·or FUT budoucí čas
px·ol·or PFV dokonavý vid
px·er·or IPFV nedokonavý vid
px·iv·or SJV konjunktiv
px·ei·or LAUD pozitivní postoj mluvčího
px·äng·or PEJ negativní postoj mluvčího