vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

pxìmun'i (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): pʼɪ.mun.ˈʔiplumps/776ce9c1-30d9-4a59-a9a5-aed411fe1641.mp3
Czech: dělit, porcovat (odv. hapxì - část, mun’i - řezat; též přeneseně pxìmun’i nì’eng - sdílet, rozdělit rovnoměrně)
English: divide
cut into parts
zdroj: Frommer (22. Januar 2012)
naviteri.org

příklady afixů

pxìm·am·un'i PST minulý čas
pxìm·ìm·un'i PST nedávná minulost
pxìm·ìy·un'i FUT blízká budoucnost
pxìm·ay·un'i FUT budoucí čas
pxìm·ol·un'i PFV dokonavý vid
pxìm·er·un'i IPFV nedokonavý vid
pxìm·iv·un'i SJV konjunktiv
pxìmun'·eiy·i LAUD pozitivní postoj mluvčího
pxìmun'·äng·i PEJ negativní postoj mluvčího

příbuzná slova

mun'i řezat, říznout