szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

zawng (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): zawŋ
Polski: krzyczeć
wrzasnąć
ryczeć
drzeć się
English: scream
źródło: Taronyu's Dictionary 9.53 < Frommer

przykłady przedrostków

z·am·awng PRZESZ przeszły prosty
z·ìm·awng PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
z·ìy·awng PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
z·ay·awng PRZYSZ przyszły
z·ol·awng PRZESZ przeszły dokonany
z·er·awng TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
z·iv·awng MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
z·ei·awng POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
z·äng·awng PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)