szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

zeykup (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): zɛj.ˈkup
Polski: pozwolić upaść (świadomie, celowo)
English: let fall (intentionally)
let fall (deliberately)
źródło: naviteri.org (25 Apr 2013)

przykłady przedrostków

zeyk·am·up PRZESZ przeszły prosty
zeyk·ìm·up PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
zeyk·ìy·up PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
zeyk·ay·up PRZYSZ przyszły
zeyk·ol·up PRZESZ przeszły dokonany
zeyk·er·up TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
zeyk·iv·up MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
zeyk·ei·up POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
zeyk·äng·up PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)