szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

zerok (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): ˈzɛ.ɾokplumps/5dabf82e-b7f2-43bb-b8df-84007d97fe9d.mp3
Polski: pamiętać
zapamiętać
nie zapominać
English: remember
źródło: forum.learnnavi.org (22 April 2010); forum.learnnavi.org (14 Jul 2014)

przykłady przedrostków

z·am·erok PRZESZ przeszły prosty
z·ìm·erok PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
z·ìy·erok PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
z·ay·erok PRZYSZ przyszły
z·ol·erok PRZESZ przeszły dokonany
z·er·erok TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
z·iv·erok MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
zer·ei·ok POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
zer·äng·ok PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)