szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

zoslu (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): ˈzo.slu
Polski: uzdrowić
poczuć się dobrze
naprawić
English: heal
become well
get fixed
źródło: Frommers Blog (16. Juli 2010)
naviteri.org

przykłady przedrostków

zosl·am·u PRZESZ przeszły prosty
zosl·ìm·u PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
zosl·ìy·u PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
zosl·ay·u PRZYSZ przyszły
zosl·ol·u PRZESZ przeszły dokonany
zosl·er·u TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
zosl·iv·u MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
zosl·ei·u POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
zosl·äng·u PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

przykładowe zdania i frazy example