szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

zamunge (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): za.ˈmu.ŋɛ
Polski: przynieść
przywieźć
sprowadzić
doprowadzić
English: bring
źródło: ASG (2009)

przykłady przedrostków

zam·am·unge PRZESZ przeszły prosty
zam·ìm·unge PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
zam·ìy·unge PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
zam·ay·unge PRZYSZ przyszły
zam·ol·unge PRZESZ przeszły dokonany
zam·er·unge TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
zam·iv·unge MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
zamung·ei·e POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
zamung·äng·e PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)