szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

zoplo si (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): zop.ˈlo si
Polski: obrazić kogoś
znieważać kogoś
English: offend s.o.
insult s.o.
źródło: forum.learnnavi.org (15 Dec 2015)

przykłady przedrostków

zoplo s·am·i PRZESZ przeszły prosty
zoplo s·ìm·i PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
zoplo s·ìy·i PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
zoplo s·ay·i PRZYSZ przyszły
zoplo s·ol·i PRZESZ przeszły dokonany
zoplo s·er·i TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
zoplo s·iv·i MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
zoplo s·eiy·i POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
zoplo s·äng·i PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)